Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Fibrokistik Meme Hastalığı Fibrocystic Breast Disease
Fibrokistik Meme Hastalığı Fibrocystic Disease of Breast
Film, X-Işını bkz. Röntgen Filmi Film, X-Ray see X-Ray Film
Filoviridae Filoviridae
Filtreleme Filtration
Finansal Yönetim Financial Management
Finansal Yönetim, Hastane Financial Management, Hospital
Finansal Destek Financial Support
Finansman, Devlet Financing, Government
Finansman, Sağlık Financing, Health
Finansman, Organize Financing, Organized
Parmak Yaralanmaları Finger Injuries
Yanmayan Ajanlar bkz. Alev Geciktiriciler Fireproofing Agents see Flame Retardants
Yangınlar Fires
İlk Yardım First Aid
Tespit Solüsyonları Fixatives
Sabit Köprü bkz. Takma Diş, Kısmi, Sabit Fixed Bridge see Denture, Partial, Fixed
Sabit Kısmi Takma Diş bkz. Takma Diş, Kısmi, Sabit Fixed Partial Denture see Denture, Partial, Fixed
Physical Therapy Techniques
see Physical Therapy Modalities
Fizik Tedavi Teknikleri
bkz. Fizik Tedavi Modaliteleri
kamçılılar Flagella