Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Alevlenmeyi Geciktiriciler Flame Retardants
Flavonoidler Flavonoids
Koku Verici Ajanlar Flavoring Agents
Akış Sitometrisi Flow Cytometry
Flufenamik Asit Flufenamic Acid
Sıvı Dengesi bkz. Su-Elektrolit Dengesi Fluid Balance see Water-Electrolyte Balance
Sıvı Tedavisi Fluid Therapy
Flüoressein Anjiyografi Fluorescein Angiography
Flüoresans Anjiyografi bkz. Flüoressein Anjiyografi Fluorescence Angiography see Fluorescein Angiography
Flüoresan Antikor Tekniği Fluorescent Antibody Technique
Flüoresan Boyalar Fluorescent Dyes
Flüoridler Fluorides
Flüoridler, Topikal Fluorides, Topical
Fluorimetri
bkz. Fluorometri
Fluorimetry
see Fluorometry
Fluorometri Fluorometry
Flüoroskopi Fluoroscopy
Florozis, Diş Fluorosis, Dental
Folik Asit Folic Acid
Folik Asit Yetmezliği Folic Acid Deficiency
Folklor Folklore