Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Dondurarak Kurutma Freeze Drying
Dondurucu Freezing
Tatlısu Fresh Water
Freud Teorisi Freudian Theory
Soğuktan Donma Frostbite
Donmuş Doku Bölümleri Frozen Sections
Fuel Oil Fuel Oils
Fonksiyonel Lateralizasyon Functional Laterality
Fundoplikasyon Fundoplication
Göz Dibi Fundus Oculi
Mantar Fungi
Fungisidler, Endüstriyel Fungicides, Industrial
Mantar Hastalıkları bkz. Mikozlar Fungus Diseases see Mycoses
Furan Furans
G-Proteinleri G-Proteins
Yürüyüş Şekli Gait
Yürüme Bozuklukları, Nörolojik Gait Disorders, Neurologic
Safra Kesesi Gallbladder
Safra Kesesi Hastalıkları Gallbladder Diseases
Safra Kesesi --Radyografi bkz. Kolesistografi Gallbladder--Radiography see Cholecystography