Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Safra Taşları Gallstones
Kumar Oynama Gambling
Oyun Teorisi Game Theory
Gamet Fallop İçi Transferi Gamete Intrafallopian Transfer
Gangliyon, Otonomik Ganglia, Autonomic
Sarımsak Garlic
Gaz Zehirlenmesi Gas Poisoning
Gazlar Gases
Benzin Gasoline
Mide Asidi Gastric Acid
Gastrik Bypass Gastric Bypass
Mide Bezleri bkz. Mide Mukozası Gastric Glands see Gastric Mucosa
Mide Sıvısı Gastric Juice
Mide Mukozası Gastric Mucosa
Gastrit Gastritis
Gastroenteroloji Gastroenterology
Gastroözofageal Reflü Gastroesophageal Reflux
Gastrointestinal Ajanlar Gastrointestinal Agents
Gastrointestinal Hastalıklar Gastrointestinal Diseases
Gastrointestinal Kanama Gastrointestinal Hemorrhage