Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Gastrointestinal Hormonlar Gastrointestinal Hormones
Gastrointestinal Motilite Gastrointestinal Motility
Gastrointestinal Tümörler Gastrointestinal Neoplasms
Gastrointestinal Sistem Gastrointestinal System
Gastrointestinal Kanal Gastrointestinal Tract
Gastroplasti Gastroplasty
Gastroskopi Gastroscopy
Gastrostomi Gastrostomy
Jeller Gels
Cinsel Kimlik Gender Identity
Gen Amplifikasyonu Gene Amplification
Gen İfadesi Gene Expression
Gen İfade Profili Gene Expression Profiling
Gen İfadesinin Düzenlenmesi Gene Expression Regulation
Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Neoplastik Gene Expression Regulation, Neoplastic
Gen Füzyonu bkz. Klonlama, Moleküler Gene Fusion see Cloning, Molecular
Gen Kütüphanesi Gene Library
Gen Haritalaması bkz. Kromozom Haritalaması Gene Mapping see Chromosome Mapping
Geni Yeniden Düzenleme Gene Rearrangement
Geni Yeniden Düzenleme, B-Lenfosit Gene Rearrangement, B-Lymphocyte