Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Hansen Hastalığı bkz. Cüzzam Hansen’s Disease see Leprosy
Mutluluk Happiness
Haptenler Haptens
Tehlikeli Maddeler Hazardous Substances
Tehlikeli Atık Hazardous Waste
Baş Head
Baş ve Boyun Tümörleri Head and Neck Neoplasms
Kafa Yaralanmaları
bkz. Kranyoserebral Travma
Head Injuries
see Craniocerebral Trauma
Başhemşireler bkz. Hemşirelik,Denetleyici Head Nurses see Nursing, Supervisory
Baş Ağrısı Headache
Baş Ağrısı Bozuklukları Headache Disorders
Sağlık Health
Sağlık ve Sosyal Yardım Planlaması bkz. Sağlık Planlaması Health and Welfare Planning see Health Planning
Sağlık Davranışı Health Behavior
Sağlık Yardım Planları, İşçiler Health Benefit Plans, Employee
Sağlık Hizmeti Giderleri Health Care Costs
Sağlık Hizmeti Oranı Health Care Rationing
Sağlık Hizmeti Reformu Health Care Reform
Sağlık Hizmeti Sektörü Health Care Sector
Sağlık Bakımı Araştırmaları Health Care Surveys