Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Sağlık İletişimi Health Communication
Sağlık Eğitimi Health Education
Sağlık Eğitimi, Diş Health Education, Dental
Sağlık Harcamaları Health Expenditures
Sağlık Tesisleri Health Facilities
Sağlık Tesisi Planlaması Health Facility Planning
Sağlıklı Besin Health Food
Sağlık Sigortası bkz. Sigorta, Sağlık Health Insurance see Insurance, Health
Sağlık Bilgisi, Tutumları, Uygulamaları Health Knowledge, Attitudes, Practice
Sağlık Yasası bkz. Yasalar Health Legislation see Legislation
Sağlık Alanında İnsangücü Health Manpower
Sağlık Meslekleri Health Occupations
Sağlık Personeli Health Personnel
Sağlık Fiziği Health Physics
Sağlık Planı Yürütme Health Plan Implementation
Sağlık Planlaması Health Planning
Sağlık Planlama Rehberleri Health Planning Guidelines
Sağlık Politikası Health Policy
Sağlık Öncelikleri Health Priorities
Sağlığın Önemi Health Promotion