Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
İşitme Kaybı, Kısmi Hearing Loss, Partial
İşitme Kaybı, Sensorinöral Hearing Loss, Sensorineural
İşitme Kaybı, Ani Hearing Loss, Sudden
İşitme Testleri Hearing Tests
Kalp Heart
Kalp Durması Heart Arrest
Kalp Oksültasyonu Heart Auscultation
Kalp İletim Sistemi Heart Conduction System
Kalp Defektleri, Doğuştan Heart Defects, Congenital
Kalp Hastalığı, İskemik bkz. Miyokard, İskemisi Heart Disease, Ischemic see Myocardial Ischemia
Kalp Hastalıkları Heart Diseases
Kalp Hastalıkları, Doğuştan bkz. Kalp Defektleri, Doğuştan Heart Diseases, Congenital see Heart Defects, Congenital
Kalp Yetmezliği Heart Failure
Kalp Yetmezliği, Konjestif Heart Failure, Congestive
Kalp Fonksiyon Testleri Heart Function Tests
Kalp Yaralanmaları Heart Injuries
Kalp Hızı Heart Rate
Kalp Hızı, Fetüs Heart Rate, Fetal
Kalp Rüptürü, Travmatik bkz. Kalp Yaralanmaları Heart Rupture, Traumatic see Heart Injuries
Kalp Sesleri Heart Sounds