Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Alkol, Etil bkz. Etanol Alcohol, Ethyl see Ethanol
Alkollü İçkiler Alcoholic Beverages
Alkolizm Alcoholism
Aldehitler Aldehydes
Su Yosunları Algae
Algoritmalar Algorithms
Alkaloidler Alkaloids
Aleller Alleles
Allerjenler Allergens
Allerji ve İmmünoloji Allergy and Immunology
Allerji bkz. Aşırı Duyarlılık Allergy see Hypersensitivity
Sağlıkla İlgili Meslekler Allied Health Occupations
Yardımcı Sağlık Personeli Allied Health Personnel
Saç Dökülmesi Alopecia
Alfa Fetoproteinler alpha-Fetoproteins
Alternatif Tıp
bkz. Tamamlayıcı Tedaviler
Alternative Medicine
see Complementary Therapies
Yükseklik Altitude
Yükseklik Hastalığı Altitude Sickness
Fedakarlık Altruism
Alüminyum Aluminum