Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kalp Cerrahisi Heart Surgery
Kalp Transplantasyonu Heart Transplantation
Kalp Kapağı Hastalıkları Heart Valve Diseases
Kalp Kapağı Protezleri Heart Valve Prosthesis
Kalp--Anomaliler bkz. Kalp Defektleri, Doğuştan Heart--Abnormalities see Heart Defects, Congenital
Kalp--Kan Sağlama bkz. Koroner Damarlar Heart--Blood Supply see Coronary Vessels
Kalp--Kimya bkz. Miyokard Heart--Chemistry see Myocardium
Kalp--Sitoloji bkz. Miyokard Heart--Cytology see Myocardium
Kalp--Ultrasonografi bkz. Ekokardiyografi Heart--Ultrasonography see Echocardiography
Kalp-Akciğer Makinesi Heart-Lung Machine
Kalp, Mekanik Heart, Mechanical
Isı Heat
Hicaz (Suudi Arabistan) Hejaz (Saudi Arabia)
Helicobacter Enfeksiyonları Helicobacter Infections
Helicobacter pylori Helicobacter pylori
Helmintiyaz Helminthiasis
Helmintler Helminths
Yardımcı Davranış Helping Behavior
Hematolojik Hastalıklar Hematologic Diseases
Hematolojik Tümörler Hematologic Neoplasms