Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Hematolojik Testler Hematologic Tests
Hematoloji Hematology
Hematoma Hematoma
Hematopoez Hematopoiesis
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Hematopoetik Kök Hücreleri Hematopoietic Stem Cells
Hematopoetik Sistem Hematopoietic System
Hemipleji Hemiplegia
Hemodiyaliz
bkz. Renal Diyaliz
Hemodialysis
see Renal Dialysis
Hemodinamik Prosesler Hemodynamic Processes
Hemodinamik Hemodynamics
Hemoglobinopatiler Hemoglobinopathies
Hemoglobinler Hemoglobins
Hemoglobinler, Anormal Hemoglobins, Abnormal
Hemoperfüzyon Hemoperfusion
Hemofili
bkz. Hemofili A
Hemophilia
see Hemophilia A
Hemofili A Hemophilia A
Kanama, Beyin bkz. Beyin Kanaması Hemorrhage, Cerebral see Cerebral Hemorrhage
Kanama, Subaraknoid bkz. Subaraknoid Kanama Hemorrhage, Subarachnoid see Subarachnoid Hemorrhage
Hemorajik Diyatez Hemorrhagic Diathesis