Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Otlar Herbs
Otlar, Tıbbi bkz. Bitkiler, Tıbbi Herbs, Medicinal see Plants, Medicinal
Kalıtım Hastalıkları Hereditary Diseases
Fıtık Hernia
Fıtık, Karın bkz. Fıtık, Ventral Hernia, Abdominal see Hernia, Ventral
Fıtık, Uyluk Hernia, Femoral
Fıtık, Kasık Hernia, Inguinal
Fıtık, Ventral Hernia, Ventral
Eroin bkz. Diasetilmorfin Heroin see Diacetylmorphine
Heteroseksüalite bkz. Cinsellik Heterosexuality see Sexuality
Heksaklorobenzen Hexachlorobenzene
HIV HIV
HIV Enfeksiyonları HIV Infections
Yüksek Frekanslı Ventilasyon High-Frequency Ventilation
Kalça Hip
Kalça Çıkığı, Doğuştan Hip Dislocation, Congenital
Kalça Kırıkları Hip Fractures
Kalça Yaralanmaları Hip Injuries
Kalça Eklemi Hip Joint
Kalça Protezleri Hip Prosthesis