Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Atlar Horses
Son Dönem Bakım Hospice Care
Hastane Yönetimi Hospital Administration
Hastane Kardiyoloji Servisi bkz. Kardiyoloji Servisi, Hastane Hospital Cardiology Service see Cardiology Service, Hospital
Hastane Ücretleri Hospital Charges
Hastane Maliyeti Hospital Costs
Hastane Diş Servisi bkz. Diş Servisi, Hastane Hospital Dental Service see Dental Service, Hospital
Hastane Bölümleri Hospital Departments
Hastane Tasarım ve Yapımı Hospital Design and Construction
Hastane Ekonomisi bkz. Ekonomi, Hastane Hospital Economics see Economics, Hospital
Hastane Acil Servisi bkz. Acil Servis, Hastane Hospital Emergency Service see Emergency Service, Hospital
Hastane Besin Hizmeti bkz. Besin Hizmeti, Hastane Hospital Food Service see Food Service, Hospital
Hastane Eczane Hizmeti bkz. Eczane Hizmeti, Hastane Hospital Pharmacy Service see Pharmacy Service, Hospital
Hastane Planlaması Hospital Planning
Hastane Birimleri Hospital Units
Hastaneye Yatırılan Çocuk bkz. Çocuk, Hastaneye Yatırılan Hospitalized Child see Child, Hospitalized
Hastaneler Hospitals
Hastaneler, Bölge Hospitals, District
Hastaneler, Askeri Hospitals, Military
Hastaneler, Çocuk Hospitals, Pediatric