Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Aşırı Duyarlılık Hypersensitivity
Aşırı Duyarlılık, Kontakt bkz. Dermatit, Kontakt Hypersensitivity, Contact see Dermatitis, Contact.
Aşırı Duyarlılık, İlaç bkz. İlaç Aşırı Duyarlılığı Hypersensitivity, Drug see Drug Hypersensitivity
Aşırı Duyarlılık, Besin bkz. Besin Aşırı Duyarlılığı Hypersensitivity, Food see Food Hypersensitivity
Aşırı Duyarlılık, Erken Hypersensitivity, Immediate
Aşırı Duyarlılık, Solunum bkz. Solunum Aşırı Duyarlılığı Hypersensitivity, Respiratory see Respiratory Hypersensitivity
Hipertansiyon Hypertension
Hipertansiyon, Portal Hypertension, Portal
Hipertansiyon, Pulmoner Hypertension, Pulmonary
Hipertansiyon, Renal Hypertension, Renal
Hipertermi, İndüklenmiş Hyperthermia, Induced
Hipertermi, Lokal bkz. Hipertermi, İndüklenmiş Hyperthermia, Local see Hyperthermia, Induced
Hipertermi, Terapötik bkz. Hipertermi, İndüklenmiş Hyperthermia, Therapeutic see Hyperthermia, Induced
Hipertirikozis Hypertrichosis
Hipnoz Hypnosis
Hipnotikler ve Sedatifler Hypnotics and Sedatives
Hipoglisemi Hypoglycemia
Hipogonadizm Hypogonadism
Hipokinezi Hypokinesia
Hipofarenks Tümörleri Hypopharyngeal Neoplasms