Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Alzheimer Hastalığı Alzheimer Disease
Göz Tembelliği Amblyopia
Ayakta Tedavi Ambulatory Care
Ayakta Tedavi Hizmetleri Ambulatory Care Facilities
Poliklinik Cerrahisi bkz. Poliklinik Cerrahi İşlemleri Ambulatory Surgery see Ambulatory Surgical Procedures
Poliklinik Cerrahi İşlemleri Ambulatory Surgical Procedures
Amebiyaz Amebiasis
Amerikum Americium
Amino Asit Dizgesi Amino Acid Sequence
Amino Asitler Amino Acids
Amitrol Amitrole
Amplifikatörler Amplifiers
Ampütasyon Amputation
Ampüteler Amputees
Amiloid beta-Protein Öncül Amyloid beta-Protein Precursor
Amyotrofik Lateral Skleroz Amyotrophic Lateral Sclerosis
Anabolik Ajanlar Anabolic Agents
Anabolik Steroidler Anabolic Steroids
Anaerobik Bakteriler bkz. Bakteriler, Anaerobik Anaerobic Bacteria see Bacteria, Anaerobic
Analjezi Analgesia