Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Hipofiz bkz. Hipofiz Bezi Hypophysis bkz. Pituitary Gland
Hipotalamus Hypothalamus
Histerektomi Hysterectomy
Histeri Hysteria
Histerosalpingografi Hysterosalpingography
Histeroskopi Hysteroscopy
İatrojenik Hastalık Iatrogenic Disease
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Idiopathic Pulmonary Fibrosis
İleoçekal Kapak Ileocecal Valve
İleostomi Ileostomy
İlizarov Tekniği Ilizarov Technique
Resimlendirme, Tıbbi bkz. Tıbbi Resimlendirme Illustration, Medical see Medical Illustration
Görüntü Güçlendirme Image Enhancement
Görüntü Yorumlama, Bilgisayar Destekli Image Interpretation, Computer-Assisted
Görüntüleme, Bilgisayar Yardımlı Image Processing, Computer-Assisted
İmgeleme (Psikoterapi) Imagery (Psychotherapy)
Hayal Gücü Imagination
Görüntüleme, Üç Boyutlu Imaging, Three-Dimensional
İmmobilizasyon Immobilization
İmmün Sistem Immune System