Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
İmmünolojik Faktörler Immunologic Factors
İmmünolojik Teknikler Immunologic Techniques
İmmünolojik Testler Immunologic Tests
İmmünoloji bkz. Allerji ve İmmünoloji Immunology see Allergy and Immunology
İmmünoloji, Transplantasyon bkz. Transplantasyon İmmünolojisi Immunology, Transplantation see Transplantation Immunology
İmmünofenotiplendirme Immunophenotyping
İmmün Baskılama Immunosuppression
İmmün Baskılayıcı Ajanlar Immunosuppressive Agents
İmmünoterapi Immunotherapy
İmmünoterapi, Etkin Immunotherapy, Active
İmmünotoksinler Immunotoxins
İmplant, Koklear bkz. Koklear İmplant Implant, Cochlear see Cochlear Implant
İmplantlar, Yapay Implants, Artificial
İmplantlar, Diş bkz. Diş İmplantları Implants, Dental see Dental Implants
Cinsel Güçsüzlük Impotence
Hücre İçi Hibridizasyon In Situ Hybridization
Hücre İçi Hibridizasyon, Flüoresans In Situ Hybridization, Fluorescence
Ön Diş Incisor
Yerliler, Kuzey Amerika Indians, North American
Endikatörler Indicators and Reagents