Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Enfeksiyon Infection
Enfeksiyon Kontrolü Infection Control
Enfeksiyon Kontrolü, Diş Infection Control, Dental
Enfeksiyöz Mononükleozis Infectious Mononucleosis
İnfertilite Infertility
İnfertilite, Kadın Infertility, Female
İnfertilite, Erkek Infertilty, Male
Enflamasyon Inflammation
Enflamatuar Barsak Hastalıkları Inflammatory Bowel Diseases
Grip Influenza
Influenza A virüsü Influenza A virus
Kuş Gribi Influenza in Birds
Grip, İnsan Influenza, Human
Bilgi Yayma Information Dissemination
Bilgi Yönetimi Information Management
Enformasyon Hizmetleri Information Services
Bilgi Saklama ve Geri Alma Information Storage and Retrieval
Enformasyon Sistemleri Information Systems
Aydınlatılmış Onam Informed Consent
İnfrared Işınlar Infrared Rays