Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Hücre Arası Bağlantıları Intercellular Junctions
Kurumlararası İlişkiler Interinstitutional Relations
İnterlökin-2 Interleukin-2
İnterlökinler Interleukins
Aralıklı Pozitif Basınçlı Ventilasyon Intermittent Positive-Pressure Ventilation
İnternal Fiksatörler Internal Fixators
İç Hastalıkları Internal Medicine
Uluslararası Kurumlar International Agencies
Uluslararası İşbirliği International Cooperation
Uluslararası Birimler Sistemi International System of Units
Uluslararasılık Internationality
Internet Internet
İntörnlük Internship and Residency
Kişilerarası İlişkiler Interpersonal Relations
Mesleklerarası İlişkiler Interprofessional Relations
Sektörlerarası İşbirliği Intersectoral Cooperation
İntervertebral Disk Intervertebral Disk
İntervertebral Disk Kayması Intervertebral Disk Displacement
Görüşme, Psikolojik Interview, Psychological
Görüşmeler Interviews