Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Görüşmeler, Konu ile İlgili Interviews as Topic
Barsak Absorpsiyonu Intestinal Absorption
Barsak Hastalıkları Intestinal Diseases
Barsak Hareketi bkz. Gastrointestinal Motilite Intestinal Motility see Gastrointestinal Motility
Barsak Mukozası Intestinal Mucosa
Barsak Tümörleri Intestinal Neoplasms
Barsak Obstrüksiyonu Intestinal Obstruction
Barsak Polipleri Intestinal Polyps
Kalın Barsak Intestine, Large
İnce Barsak Intestine, Small
Barsaklar Intestines
İntra-Aortik Balon Pompası Intra-Aortic Balloon Pumping
Hücre İçi Sinyal İletim Peptidleri ve Proteinleri Intracellular Signaling Peptides and Proteins
İntrakranyal Anevrizma Intracranial Aneurysm
Kafa İçi Kanamalar Intracranial Hemorrhages
Kafa İçi Basıncı Intracranial Pressure
Göz İçi Basıncı Intraocular Pressure
İntraoperatif Bakım Intraoperative Care
İntraoperatif Komplikasyonlar Intraoperative Complications
İntraoperatif Dönem Intraoperative Period