Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Rahim İçi Araçlar Intrauterine Devices
Entübasyon Intubation
Entübasyon, Trakea İçi Intubation, Intratracheal
İnvazivlik, Tümör bkz. Tümör İnvazivliği Invasiveness, Neoplasm see Neoplasm Invasiveness
İyodürler Iodides
İyon Kanalları Ion Channels
İyon Değişimi Ion Exchange
İyonlar Ions
İyontoforez Iontophoresis
İris Iris
Demir Iron
Demir Metabolizması Bozuklukları Iron Metabolism Disorders
İritanlar Irritants
İslamiyet Islam
İzosiyanatlar Isocyanates
İzometrik Kontraksiyon Isometric Contraction
İzotop İşaretleme Isotope Labeling
tur
*tur1 *tur2
ing
*ing1 *ing2
Sarılık Jaundice
Çene Jaw