Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Çene Anomalileri Jaw Abnormalities
Çene Hastalıkları Jaw Diseases
Çene İlişki Kaydı Jaw Relation Record
Çene, Dişsiz Jaw, Edentulous
Eklem Hastalıkları Joint Diseases
Eklem İnstabilitesi Joint Instability
Eklem Protezleri Joint Prosthesis
Eklem Protezleri ayr. bkz. Artroplasti, Replasman Joint Prosthesis see also Arthroplasty, Replacement
Eklemler Joints
Eklemler--Radyografi bkz. Artrografi Joints--Radiography see Arthrography
Dergicilik, Tıbbi Journalism, Medical
JPEG (Görüntü kodlama standardı) JPEG (Image coding standard)
Jungian Teorisi Jungian Theory
İçtihat Bilimi Jurisprudence
Hukuk Bilimi, Psikiyatrik bkz. Adli Psikiyatri Jurisprudence, Psychiatric see Forensic Psychiatry
Çocuk Suçluluğu Juvenile Delinquency
Kallikrein Kallikrein
Kalikreinler Kallikreins
Kaposi Sarkomu bkz. Sarkom, Kaposi Kaposi’s Sarcoma see Sarcoma, Kaposi’s
Kava Kava