Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Keratektomi, Fotorefraktif, Excimer Lazer Keratectomy, Photorefractive, Excimer Laser
Keratektomi, Subepitelyal, Lazer Destekli Keratectomy, Subepithelial, Laser-Assisted
Keratokonus Keratoconus
Keratomileusis, Lazer in Situ Keratomileusis, Laser In Situ
Keratotomi, Radyal Keratotomy, Radial
Böbrek Kidney
Böbrek Taşı Kidney Calculi
Böbrek Hastalıkları Kidney Diseases
Böbrek Yetmezliği Kidney Failure
Böbrek Yetmezliği, Akut Kidney Failure, Acute
Böbrek Yetmezliği, Kronik Kidney Failure, Chronic
Böbrek Fonksiyon Testleri Kidney Function Tests
Böbrek Tümörleri Kidney Neoplasms
Böbrek Transplantasyonu Kidney Transplantation
Böbrek, Yapay Kidney, Artificial
Böbrek, Yapay Kidneys, Artificial
Öldürücü Hücreler, Doğal Killer Cells, Natural
Kinesiyoloji, Uygulamalı Kinesiology, Applied
Kinetik Kinetics
Kinetik
Ayr. bkz. Farmakokinetik
Kinetics
see also Pharmacokinetics