Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kinetik, İlaç bkz. Farmakokinetik Kinetics, Drug see Pharmacokinetics
Kininler Kinins
Diz Knee
Diz Yaralanmaları Knee Injuries
Diz Eklemi Knee Joint
Diz Protezleri Knee Prosthesis
Diz Replasmanı, Total bkz. Diz Protezleri Knee Replacement, Total see Knee Prosthesis
Doğum Komplikasyonları Labor Complications
Doğum Ağrısı Labor Pain
Doğum Eylemi Labor, Obstetric
Doğum Eylemi, Prematüre Labor, Premature
Laboratuvarlar Laboratories
Laboratuvarlar, Diş Laboratories, Dental
Deney Hayvanları bkz. Hayvanlar, Deney Laboratory Animals see Animals, Laboratory
Laboratuvar Tanısı
bkz. Laboratuvar Teknikleri ve İşlemleri
Laboratory Diagnosis
see Laboratory Techniques and Procedures
Laboratuvar Tanısı
bkz. Laboratuvar Teknikleri ve İşlemleri
Laboratory Diagnosis
see Laboratory Techniques and Procedures
Laboratuvar Enfeksiyonu Laboratory Infection
Labirent Labyrinth
Labirent Hastalıkları Labyrinth Diseases
Yırtılmalar Lacerations