Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Gözyaşı Sistemi Lacrimal Apparatus
Gözyaşı Sistemi Hastalıkları Lacrimal Apparatus Diseases
Gözyaşı Kanalı Obstrüksiyonu Lacrimal Duct Obstruction
Gözyaşı Bezi bkz. Gözyaşı Sistemi Lacrimal Gland see Lacrimal Apparatus
Laktam Lactams
Laktasyon Lactation
Lactobacillus Lactobacillus
Laktokok Lactococcus
Lactococcus lactis Lactococcus lactis
Lambert-Eaton Miyastenik Sendrom Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome
Dil Language
Dil Gelişim Bozuklukları Language Development Disorders
Dil Bozuklukları Language Disorders
Dil Testleri Language Tests
Dil Tedavisi Language Therapy
Laparoskopik Cerrahi bkz. Cerrahi, Laparoskopik Laparascopic Surgery see Surgery, Laparoscopic
Laparoskoplar Laparoscopes
Laparoskopi Laparoscopy
Laparotomi Laparotomy
Larenks Hastalıkları Laryngeal Diseases