Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Larenks Maskeleri Laryngeal Masks
Larenks Tümörleri Laryngeal Neoplasms
Larinjektomi Laryngectomy
Laringoskopi Laryngoscopy
Larenks Larynx
Lazer Koagülasyonu Laser Coagulation
Lazer Cerrahisi Laser Surgery
Lazer Tedavisi Laser Therapy
Lazer-Doppler Akışmetresi Laser-Doppler Flowmetry
Lazer Lasers
Lateral Skleroz bkz. Amyotrofik Lateral Skleroz Lateral Sclerosis see Amyotropic Lateral Sclerosis
Lateks Aşırı Duyarlılığı Latex Hypersensitivity
Gülme Tedavisi Laughter Therapy
Kurşun Lead
Liderlik Leadership
Öğrenme Learning
Öğrenme Bozuklukları Learning Disorders
Eğitim Kaynağı Merkezi Learning Resource Center
Bacak Leg
Bacak Yaralanmaları Leg Injuries