Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Anjiogenezis İnhibitörleri Angiogenesis Inhibitors
Anjiyografi Angiography
Anjiyografi, Beyin bkz. Beyin Anjiyografisi Angiography, Cerebral see Cerebral Angiography
Anjiyoplasti, Balon Angioplasty, Balloon
Anjiyoplasti, Lazer Angioplasty, Laser
Anjiyoplasti, Translüminal bkz. Anjiyoplasti, Balon Angioplasty, Transluminal see Angioplasty, Balloon
Anjiyoplasti, Translüminal, Perkutan Koroner Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary
Anjiyoskopi Angioscopy
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors
Anjiyotensin Angiotensins
Anhidritler Anhydrides
Anilin Bileşikler Aniline Compounds
Hayvan Hastalıkları Animal Diseases
Hayvan Deneyleri Animal Experimentation
Hayvan Yemi Animal Feed
Hayvan Popülasyon Grupları Animal Population Groups
Hayvan Testlerinde Alternatifler Animal Testing Alternatives
Hayvan Virüsleri bkz. Virüsler Animal Viruses see Viruses
Hayvanları Koruma Animal Welfare
Hayvanlar Animals