Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Anti-Anksiyete Ajanlar, Benzodiazepine Anti-Anxiety Agents, Benzodiazepine
Anti-Aritmik Ajanlar Anti-Arrhythmia Agents
Anti-Astım Ajanları Anti-Asthmatic Agents
Anti-Bakteriyel Ajanlar Anti-Bacterial Agents
Anti-HIV Ajanlar Anti-HIV Agents
Anti-Enfektif Ajanlar Anti-Infective Agents
Anti-Enfektif Ajanlar, Lokal Anti-Infective Agents, Local
Anti-Enflamatuar Ajanlar Anti-Inflammatory Agents
Anti-Enflamatuar Ajanlar, Steroid Olmayan Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal
Anti-Enflamatuar Ajanlar, Topikal Anti-Inflammatory Agents, Topical
Anti-Obezite Ajanları Anti-Obesity Agents
Anti-Retroviral Ajanlar Anti-Retroviral Agents
Anti-Ülser Ajanlar Anti-Ulcer Agents
Anti-Androjenler bkz. Androjen Antagonistleri Antiandrogens see Androgen Antagonists
Antibiyoz Antibiosis
Antibiyotik Profilaksisi Antibiotic Prophylaxis
Antibiyotikler
bkz. Anti-Bakteriyel Ajanlar
Antibiotics
see Anti-Bacterial Agents
Antibiyotikler, Antrasiklin Antibiotics, Anthracycline
Antibiyotikler, Antineoplastik Antibiotics, Antineoplastic
Antikorlar Antibodies