Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Antikorlar, Monoklonal Antibodies, Monoclonal
Antikorlar, Tümör Antibodies, Neoplasm
Antikor Yapımı Antibody Formation
Antikor-Toksin Bağlayıcılar bkz. İmmünotoksinler Antibody-Toxin Conjugates see Immunotoxins
Antikarsinojenik Ajanlar Anticarcinogenic Agents
Antikolesteremik Ajanlar Anticholesteremic Agents
Antikoagülanlar Anticoagulants
Antikonvülsanlar Anticonvulsants
Antidepresanlar bkz. Antidepresif Ajanlar Antidepressants see Antidepressive Agents
Antidepresif Ajanlar Antidepressive Agents
Panzehirler Antidotes
Antiepileptik Ajanlar bkz.Antikonvülsanlar Antiepileptic Agents see Anticonvulsants
Antifungal Ajanlar Antifungal Agents
Antijenler Antigens
Antijenler, Bakteriyel Antigens, Bacterial
Antijenler, CD Antigens, CD
Antijenler, Farklılaşma Antigens, Differentiation
Antijenler, Tümör Antigens, Neoplasm
Antihipertansif Ajanlar Antihypertensive Agents
Antilipemik Ajanlar Antilipemic Agents