Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
biyotekno
Duygulanım Bozuklukları
bkz. Mizaç Bozuklukları
Uydu jeodezisi
Primatlar
Ayr. bkz. Maymunlar
Germ Hücreleri
bkz. Cinsiyet Hücreleri
Lupus Eritematozus, Sistemik
Gece İşemesi
bkz. Enürez
Akciğer Kalp Hastalığı
bkz. Pulmoner Kalp Hastalığı
Serebral Anevrizma
bkz. Beyin Anevrizması
Serebral Arterler
bkz. Beyin Arterleri
Serebral Emboli ve Tromboz
bkz. Beyin Embolisi ve Trombozu
Çapraz Enfeksiyon
bkz. Hastane Enfeksiyonu
Aortik Stenoz
bkz. Aort Kapağı Darlığı
Hareket Güçlüğü
bkz. Hareket Bozuklukları
Dölleme, Suni
bkz. İnseminasyon, Yapay
İmmünite
bkz. Bağışıklık
Ayılma Odası
bkz. Derlenme Odası
Mitral Kapak Darlığı
bkz. Mitral Stenoz
Malarya
bkz. Sıtma
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar