Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Tüp Bebek
bkz. İn Vitro Fertilizasyon
biyotekno
İlaç Toksisitesi
bkz. İlaç Zehirliliği
Duygu Bozukluğu
bkz. Distimik Bozukluk
Uydu jeodezisi
Primatlar
Ayr. bkz. Maymunlar
Germ Hücreleri
bkz. Cinsiyet Hücreleri
Partikül Hızlandırıcılar
bkz. Parçacık Hızlandırıcılar
Akciğer Kalp Hastalığı
bkz. Pulmoner Kalp Hastalığı
Serebral Arterler
bkz. Beyin Arterleri
Serebral Emboli ve Tromboz
bkz. Beyin Embolisi ve Trombozu
Çapraz Enfeksiyon
bkz. Hastane Enfeksiyonu
Aort Kapağı Darlığı
bkz. Aortik Stenoz
Hareket Güçlüğü
bkz. Hareket Bozuklukları
İmmünite
bkz. Bağışıklık
Ayılma Odası
bkz. Derlenme Odası
Vaka Raporu
bkz. Olgu Sunumu
Mitral Kapak Darlığı
bkz. Mitral Stenoz
Malarya
bkz. Sıtma
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar