Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Tüp Bebek
bkz. İn Vitro Fertilizasyon
İlaç Toksisitesi
bkz. İlaç Zehirliliği
Afyon bkz. Opium
Postmenopoz
bkz. Menopoz Sonrası
Duygu Bozukluğu
bkz. Distimik Bozukluk
Uydu jeodezisi
Germ Hücreleri
bkz. Cinsiyet Hücreleri
Damar Sertliği
bkz. Ateroskleroz
Lupus Eritematozus, Sistemik
Dışkılama
bkz. Defekasyon
Serebral Arterler
bkz. Beyin Arterleri
Serebral Emboli ve Tromboz
bkz. Beyin Embolisi ve Trombozu
Serebral Hemoraj
bkz. Beyin Kanaması
Aort Kapağı Darlığı
bkz. Aortik Stenoz
İmmünite
bkz. Bağışıklık
Ayılma Odası
bkz. Derlenme Odası
Vaka Raporu
bkz. Olgu Sunumu
Kan Lekeleri
bkz. Kan Damlaları
Malarya
bkz. Sıtma
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar