Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Anksiyete, Kastrasyon Anxiety, Castration
Anksiyete, Ayrılık Anxiety, Separation
Aort Anevrizması Aortic Aneurysm
Aort Hastalıkları Aortic Diseases
Aort Kapağı Darlığı Aortic Valve Stenosis
Aortokoroner Bypass bkz. Bypass Aortocoronary Bypass see Coronary Artery Bypass
Afazi Aphasia
Afrodizyaklar Aphrodisiacs
Apikektomi Apicoectomy
Apolipoproteinler Apolipoproteins
Apoptoz Apoptosis
Apendektomi Appendectomy
Apandisit Appendicitis
İştah Bozuklukları bkz. Yeme Bozuklukları Appetite Disorders see Eating Disorders
Araşidonik Asitler Arachidonic Acids
Arachnida Arachnida
Arkeler
bkz.
Archaea
Archaea Archaea
Arşivler Archives
Arjinin Arginine