Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Yapay Kol ve Bacaklar Arificial Limbs
Kol Arm
Kol Yaralanmaları Arm Injuries
Aromaterapi Aromatherapy
Aritmi
bkz. Aritmiler, Kardiyak
Arrhythmia
see Arrhythmias, Cardiac
Aritmiler, Kardiyak Arrhythmias, Cardiac
Arsenik Arsenic
Arsenik Zehirlenmesi Arsenic Poisoning
Arsenik Bileşikleri Arsenicals
Sanat Art
Sanat Tedavisi Art Therapy
Arterler Arteries
Arterler -- radyografi bkz. Anjiyografi Arteries--radiography see Angiography
Arteryoskleroz Arteriosclerosis
Arteryo-Venöz Fistüller Arteriovenous Fistula
Arteryo-Venöz Malformasyonlar Arteriovenous Malformations
Arteryovenöz Şant, Cerrahi Arteriovenous Shunt, Surgical
Artrit Arthritis
Artrit, Dejeneratif bkz. Osteoartrit Arthritis, Degenerative see Osteoarthritis
Artrit, Enfeksiyöz Arthritis, Infectious