Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Assit Ascites
Askorbik Asit Ascorbic Acid
Asepsi Asepsis
Asya Asıllı Amerikalılar Asian Americans
Aspartik Asit Aspartic Acid
Asperger Sendromu Asperger Syndrome
Yenidoğan Asfiksisi Asphyxia Neonatorum
Aspirasyon Biyopsisi bkz. Biyopsi, İğne Aspiration Biopsy see Biopsy, Needle
Aspirasyon, Lipektomi bkz. Lipektomi Aspiration, Lipectomy see Lipectomy
Aspirasyon, Mekanik bkz. Emme Aspiration, Mechanical see Suction
Aspirin Aspirin
Çağrışımlı Öğrenme Association Learning
Astım Asthma
Astigmatizm Astigmatism
Astroloji Astrology
Ateroskleroz Atherosclerosis
Atletik Yaralanmalar Athletic Injuries
Atletik Performans Athletic Performance
Atletizm bkz. Spor Athletics see Sports
Atlanto-Aksiel Eklem Atlanto-Axial Joint