Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Otoantikorlar Autoantibodies
Otobiyografi Autobiography
Otoimmün Hastalıklar Autoimmune Diseases
Otoimmünite Autoimmunity
Otomatik Bilgi İşlem Automatic Data Processing
Otomobil Kullanma Automobile Driving
Otonom Ajanlar Autonomic Agents
Otonom Sinir Bloğu Autonomic Nerve Block
Otonom Sinir Sistemi Autonomic Nervous System
Otonom Sinir Sistemi Hastalıkları Autonomic Nervous System Diseases
Otopsi Autopsy
Otoradyografi Autoradiography
Havacılık Tıbbi bkz. Uzay Tıbbı Aviation Medicine see Aerospace Medicine
İbn Sina, 980-1037 Avicenna, 980-1037
Avitaminoz Avitaminosis
Farkındalık Awareness
Aksonal Transport Axonal Transport
Aksonlar Axons
Azo Bileşikleri Azo Compounds
B-Lenfositleri B-Lymphocytes