Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Davranış Kontrolü Behavior Control
Davranış Değişikliği bkz. Davranış Tedavisi Behavior Modification see Behavior Therapy
Davranış Tedavisi Behavior Therapy
Davranış, Alışkanlık Yapıcı Behavior, Addictive
Davranış, Adolesan bkz. Adolesan Davranışı Behavior, Adolescent see Adolescent Behavior
Davranış, Hayvan Behavior, Animal
Davranış Değerlendirme Behavioral Assessment
Davranış Tıbbı Behavioral Medicine
Davranış Araştırma Behavioral Research
Davranış Bilimleri Behavioral Sciences
Davranış Semptomları Behavioral Symptoms
Davranışçılık Behaviorism
Behçet Hastalığı Behçet’s Syndrome
Bell Palsi bkz. Fasiyel Paraliz Bell’s Palsy see Facial Paralysis
Kıyaslama Benchmarking
Benzen Benzene
Benzen Türevleri Benzene Derivatives
Benzensülfonatlar Benzenesulfonates
Benzodiazepin Trankilizanları bkz. Anti-Anksiyete Ajanlar, Benzodiazepin Benzodiazepine Tranquilizers see Anti-Anxiety Agents, Benzodiazepine
Benzodiazepinler Benzodiazepines