Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Brakiyal Pleksus
bkz. Kol Sinirağı
Serebral Hemoraj
bkz. Beyin Kanaması
Çapraz Enfeksiyon
bkz. Hastane Enfeksiyonu
turkce bkz turkcele
Aort Kapağı Darlığı
bkz. Aortik Stenoz
Yeterlilik Eğitimi
bkz. Yeterliğe Dayalı Eğitim
içten
Serebral İskemi, Geçici
bkz. Beyin İskemisi, Geçici
Aortik Stenoz
bkz. Aort Kapağı Darlığı
Hareket Güçlüğü
bkz. Hareket Bozuklukları
Dölleme, Suni
bkz. İnseminasyon, Yapay
İmmünite
bkz. Bağışıklık
Tedavi, Şifalı Otlar
bkz. Bitkisel İlaç
Ayılma Odası
bkz. Derlenme Odası
Internet
Vaka Raporu
bkz. Olgu Sunumu
Yaşlılık Hemşireliği
bkz. Geriatri Hemşireliği
Doğum Sonrası Bakım
bkz. Postnatal Bakım
İmpotans
bkz. Cinsel Güçsüzlük
Doğum Öncesi Bakım
bkz. Prenatal Bakım