Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Afyon bkz. Opium
Duygu Bozukluğu
bkz. Distimik Bozukluk
Primatlar
Ayr. bkz. Maymunlar
Germ Hücreleri
bkz. Cinsiyet Hücreleri
Damar Sertliği
bkz. Ateroskleroz
Lupus Eritematozus, Sistemik
Akciğer Fibrozisi
bkz. Pulmoner Fibroz
Serebellar Tümörler
bkz. Beyincik Tümörleri
Serebral Anevrizma
bkz. Beyin Anevrizması
Serebral Arterler
bkz. Beyin Arterleri
Serebral Emboli ve Tromboz
bkz. Beyin Embolisi ve Trombozu
Hareket Güçlüğü
bkz. Hareket Bozuklukları
İmmünite
bkz. Bağışıklık
Tedavi, Şifalı Otlar
bkz. Bitkisel İlaç
Ayılma Odası
bkz. Derlenme Odası
Mitral Kapak Darlığı
bkz. Mitral Stenoz
İnfluenza
bkz. Grip
Özofagus
bkz. Yemekborusu
Malarya
bkz. Sıtma
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar