Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Beta-Talasemi Beta -Thalassemia
Bibliyoterapi Bibliotherapy
Bisikletler Bicycling
Bifidobacterium Bifidobacterium
Safra Bile
Safra Asitleri ve Tuzları Bile Acids and Salts
Safra Kanalı Hastalıkları Bile Duct Diseases
Safra Kanalı Tümörleri Bile Duct Neoplasms
Safra Kanalı Obstrüksiyonu bkz. Kolestazis Bile Duct Obsruction see Cholestasis
Safra Kanalı Obstrüksiyonu, Ekstrahepatik Bile Duct Obstruction, Extrahepatic
Safra Kanalları Bile Ducts
Safra Kanalları--Radyografi bkz. Kolanjiyografi Bile Ducts-- Radiography see Cholangiography
Safra Kanalları, İntrahepatik Bile Ducts, Intrahepatic
Safra Pigmentleri Bile Pigments
Safra Kesesi Diskinezisi Biliary Dyskinesia
Safra Yolu Biliary Tract
Safra Yolu Hastalıkları Biliary Tract Diseases
Safra Yolu Tümörleri Biliary Tract Neoplasms
Safra Yolu Cerrahisi Biliary Tract Surgery
Safra Yolu Cerrahi İşlemleri Biliary Tract Surgical Procedures