Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Bağlanma Bölgeleri Binding Sites
Binoküler Görme bkz. Görme, Binoküler Binocular Vision see Vision, Binocular
Biyoassay bkz. Biyolojik Assay Bioassay see Biological Assay
Biyokimyasal İşaretleyiciler bkz.Biyolojik İşaretleyiciler Biochemical Markers see Biological Markers
Biyokimyasal Olaylar Biochemical Phenomena
Biyokimya Biochemistry
Canlı ile Uyumlu Materyaller Biocompatible Materials
Biyolojik Parçalanma Biodegradation
Biyolojik Çeşitlilik Biodiversity
Biyoeşdeğerlik bkz. Terapötik Eşdeğerlik Bioequivalence see Therapeutic Equivalency
Biyoetik Konular Bioethical Issues
Biyoetik Bioethics
Biofeedback (Psikoloji) Biofeedback (Psychology)
Biyofilmler Biofilms
Biyojenik Aminler Biogenic Amines
Biyoinformatik Bioinformatics
Biyolojik Ajanlar Biological Agents
Biyolojik Assay Biological Assay
Biyolojik Yararlılık Biological Availability
Biyolojik Saatler Biological Clocks