Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Biyolojik Evrim Biological Evolution
Biyolojik Faktörler Biological Factors
Biyolojik İşaretleyiciler Biological Markers
Biyolojik İzleme
bkz. Çevre İzleme
Biological Monitoring
see Environmental Monitoring
Biyolojik Ürünler Biological Products
Biyolojik Psikiyatri Biological Psychiatry
Biyolojik Cevap Değiştiricileri Biological Response Modifiers
Biyolojik Bilimler Biological Sciences
Biyolojik Transport Biological Transport
Biyolojik Savaş Biological Warfare
Biyoloji Biology
Biyomanyetizma Biomagnetism
Biyomateryaller bkz. Canlı ile Uyumlu Materyaller Biomaterials see Biocompatible Materials
Biyomekanik Olaylar Biomechanical Phenomena
Biyomekanik Biomechanics
Biyomedikal ve Diş Materyalleri Biomedical and Dental Materials
Biyomedikal Mühendislik Biomedical Engineering
Biyomedikal Araştırma Biomedical Research
Biyomedikal Teknoloji Biomedical Technology
Biyometri
Ayr. bkz. Biyoistatistik
Biometry
see also Biostatistics