Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Biyomimetik Malzemeler Biomimetic Materials
Biyofarmasötikler Biopharmaceutics
Biyofiziksel Olaylar Biophysical Phenomena
Biyofiziksel Süreçler Biophysical Processes
Biyofizik Biophysics
Biyopolimerler Biopolymers
Biyopsi Biopsy
Biyopsi, İnce-İğne Biopsy, Fine-Needle
Biyopsi, İğne Biopsy, Needle
Biyoalgılayıcı Teknikler Biosensing Techniques
Biyoalgılayıcılar
bkz. Biyoalgılayıcı Teknikler
Biosensors
see Biosensing Techniques
Biyoistatistik Biostatistics
Biyoteknoloji Biotechnology
Biyoterörizm Bioterrorism
Biyotransformasyon Biotransformation
Bifenil Bileşikler Biphenyl Compounds
İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu Bipolar Disorder
Doğum Kontrolü bkz. Aile Planlaması Birth Control see Family Planning
Doğum bkz. Doğum Eylemi Birth see Labor
Bis (Klorometil) Eter Bis (Chloromethyl) Ether