Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kan Vericiler Blood Donors
Kan Akış Hızı Blood Flow Velocity
Kan Gazları Analizi Blood Gas Analysis
Kan Grubu Antijenleri Blood Group Antigens
Kan Gruplaması ve Çapraz Karşılaştırma Blood Grouping and Crossmatching
Kan Grupları
bkz. Kan Grubu Antijenleri
Blood Groups
see Blood Group Antigens
Kan Fizyolojisi Blood Physiology
Trombosit Bozuklukları Blood Platelet Disorders
Trombositler Blood Platelets
Kan Zehirlenmesi bkz. Septisemi Blood Poisoning see Septicemia
Kan Saklama Blood Preservation
Kan Basıncı Blood Pressure
Kan Basıncı İzleme, Ayakta Blood Pressure Monitoring, Ambulatory
Kan Basıncı, Yüksek bkz. Hipertansiyon Blood Pressure, High see Hypertension
Kan Örneği Alma Blood Specimen Collection
Kan Damlaları Blood Stains
Kan Maddeleri Blood Substitutes
Kan Testleri bkz. Hematolojik Testler Blood Tests see Hematologic Tests
Kan Transfüzyonu Blood Transfusion
Kan Transfüzyonu, Otolog Blood Transfusion, Autologous