Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kan Damarları Blood Vessels
Kan Damarları--Radyografi bkz. Anjiyografi Blood Vessels--Radiography see Angiography
Kan Damarları--Cerrahi bkz. Vasküler Cerrahi Blood Vessels--Surgery see Vascular Surgery
Kan-Beyin Bariyeri Blood-Brain Barrier
Blotting, Northern Blotting, Northern
Blotting, Southern Blotting, Southern
Vücut Yapısı bkz. Somatotipler Body Built see Somatotypes
Vücut Bileşenleri Body Composition
Vücut Yapısı Body Constitution
Vücut Sıvıları Body Fluids
Beden İmgesi Body Image
Vücut Ölçüsü Body Size
Vücut Isısının Düzenlenmesi Body Temperature Regulation
Vücut Ağırlıkları ve Ölçüleri Body Weights and Measures
Yapıştırma, Diş bkz. Diş Yapıştırma Bonding, Dental see Dental Bonding
Kemik ve Kemikler Bone and Bones
Kemik Sementleri Bone Cements
Kemik Dansitesi Bone Density
Kemik Gelişimi Bone Development
Kemik Hastalıkları Bone Diseases