Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Doğum Öncesi Tanı
bkz. Prenatal Tanı
Maymunlar
Ayr. bkz. Primatlar
Sağlık Teşvikleri
bkz. Sağlığın Önemi
Mitral Kapak Darlığı
bkz. Mitral Stenoz
Göz Damlaları
bkz. Oftalmik Solüsyonlar
Topuk Kemiği
bkz. Kalkaneus
İnfluenza
bkz. Grip
Kan Lekeleri
bkz. Kan Damlaları
Herbisitler
bkz. Ot Öldürücüler
Özofagus
bkz. Yemekborusu
Malarya
bkz. Sıtma
Hesaplamalı Biyoloji
bkz. Bilgisayarlı Biyoloji
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar
Mizaç Bozuklukları
bkz. Duygudurum Bozuklukları
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy