Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Koklear Sinir
bkz. İşitme Siniri
Lupus Eritematozus, Sistemik
Serebellar Tümörler
bkz. Beyincik Tümörleri
Serebral Anevrizma
bkz. Beyin Anevrizması
Pediatri
bkz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilimi
Brakiyal Pleksus
bkz. Kol Sinirağı
turkce bkz turkcele
Tedavi, Şifalı Otlar
bkz. Bitkisel İlaç
Doğum Öncesi Bakım
bkz. Prenatal Bakım
Doğum Öncesi Tanı
bkz. Prenatal Tanı
Göz Damlaları
bkz. Oftalmik Solüsyonlar
İnfluenza
bkz. Grip
Kan Lekeleri
bkz. Kan Damlaları
Özofagus
bkz. Yemekborusu
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy