Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Sakatlar bkz. Engelliler
Afyon bkz. Opium
Mikrosirkülasyon
bkz. Kan Dolaşımı, Küçük
Böbrek Diyalizi
bkz. Renal Diyaliz
Gece İşemesi
bkz. Enürez
Partikül Hızlandırıcılar
bkz. Parçacık Hızlandırıcılar
Akciğer Fibrozisi
bkz. Pulmoner Fibroz
Brakiyal Pleksus
bkz. Kol Sinirağı
Yeterlilik Eğitimi
bkz. Yeterliğe Dayalı Eğitim
içten
Doğum Sonrası Bakım
bkz. Postnatal Bakım
Doğum Öncesi Bakım
bkz. Prenatal Bakım
Sağlık Teşvikleri
bkz. Sağlığın Önemi
Mizaç Bozuklukları
bkz. Duygudurum Bozuklukları
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy