Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
xhtml
Membran Kanalları
bkz. İyon Kanalları
İdrarını Tutamama
bkz. Üriner İnkontinans
Böbrek Diyalizi
bkz. Renal Diyaliz
Sinir Basısı Sendromları
bkz. Tuzak Nöropatileri
Brakiyal Pleksus
bkz. Kol Sinirağı
Serebral İskemi, Geçici
bkz. Beyin İskemisi, Geçici
Internet
Yaşlılık Hemşireliği
bkz. Geriatri Hemşireliği
Doğum Sonrası Bakım
bkz. Postnatal Bakım
İmpotans
bkz. Cinsel Güçsüzlük
Doğum Öncesi Bakım
bkz. Prenatal Bakım
Topuk Kemiği
bkz. Kalkaneus
Herbisitler
bkz. Ot Öldürücüler
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy