Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Tüp Bebek
bkz. İn Vitro Fertilizasyon
biyotekno
Duygulanım Bozuklukları
bkz. Mizaç Bozuklukları
Uydu jeodezisi
Primatlar
Ayr. bkz. Maymunlar
Gece İşemesi
bkz. Enürez
Partikül Hızlandırıcılar
bkz. Parçacık Hızlandırıcılar
Serebral Emboli ve Tromboz
bkz. Beyin Embolisi ve Trombozu
Aortik Stenoz
bkz. Aort Kapağı Darlığı
Dölleme, Suni
bkz. İnseminasyon, Yapay
Vaka Raporu
bkz. Olgu Sunumu
Mitral Kapak Darlığı
bkz. Mitral Stenoz
Malarya
bkz. Sıtma
Kanama Bozuklukları
bkz. Hemorajik Bozukluklar
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy