Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
xhtml
Afyon bkz. Opium
İdrarını Tutamama
bkz. Üriner İnkontinans
Katran Ruhu
bkz. Kreozot
Bayılma
bkz. Senkop
Damar Daraltıcılar
bkz. Vazokonstriktör Ajanlar
Damar Genişleticiler
bkz. Vazodilatör Ajanlar
Kolkisin
bkz. Safran
Akciğer Fibrozisi
bkz. Pulmoner Fibroz
Metil Siyanür
bkz. Asetonitriller
Sinir Basısı Sendromları
bkz. Tuzak Nöropatileri
Serebral İskemi, Geçici
bkz. Beyin İskemisi, Geçici
Topuk Kemiği
bkz. Kalkaneus
Hesaplamalı Biyoloji
bkz. Bilgisayarlı Biyoloji
--kimyasal sentez -- chemical synthesis
--ilaç verme ve dozaj --administration & dosage
--yan etkiler --adverse effects
--anatomi ve histoloji --anatomy & histology
--komplikasyonlar --complications
--ilaç tedavisi --drug therapy