Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kalorimetri Calorimetry
Campylobacter Campylobacter
Kanser bkz. Tümörler Cancer see Tumors
Kanser Aşısı Cancer Vaccines
Kandidiyaz Candidiasis
Kanabinoidler Cannabinoids
Kanabis Cannabis
Kanabis Bağımlılığı bkz. Marihuana Bağımlılığı Cannabis Abuse see Marijuana Abuse
Kapiler Endotelyum bkz. Endotelyum, Vasküler Capillary Endothelium see Endothelium, Vascular
Kapiler Geçirgenlik Capillary Permeability
Kapsüller Capsules
Karbamatlar Carbamates
Carbaryl Carbaryl
Karbonhidratlar Carbohydrates
Karbon Carbon
Karbondioksit Carbon Dioxide
Karbon Disülfit Carbon Disulfide
Karbon Monoksit Carbon Monoxide
Karbon Tetraklorür Carbon Tetrachloride
Karboksilik Asitler Carboxylic Acids