Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kardiyopulmoner Bypass Cardiopulmonary Bypass
Kardiyopulmoner Resüssitasyon Cardiopulmonary Resuscitation
Kardiyotonik Ajanlar Cardiotonic Agents
Kardiyotonik Steroidler bkz. Kalp Glikozidleri Cardiotonic Steroids see Cardiac Glycosides
Kardiyovasküler Ajanlar Cardiovascular Agents
Kardiyovasküler Hastalıklar Cardiovascular Diseases
Kardiyovasküler Fizyolojik Olayları Cardiovascular Physiological Phenomena
Kardiyovasküler Fizyoloji Cardiovascular Physiology
Kardiyovasküler Fizyoloji
Bkz. Kardiyovasküler Fizyolojik Olayları
Cardiovascular Physiology
see Cardiovascular Physiological Phenomena
Kardiyovasküler Cerrahi İşlemler Cardiovascular Surgical Procedures
Kardiyovasküler Sistem Cardiovascular System
Kariyer Seçimi Career Choice
Bakıcılar Caregivers
Karikatürler Caricatures
Çürükler, Diş bkz. Diş Çürükleri Caries, Dental see Dental Caries
Karnitin Carnitine
Karotenoidler Carotenoids
Karotid Arterler Carotid Arteries
Karotid Arter Hastalıkları Carotid Artery Diseases
Karotis Stenozu Carotid Stenosis