Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Sementasyon Cementation
Merkezi Sinir Sistemi Central Nervous System
Merkezi Sinir Sistemi Ajanları Central Nervous System Agents
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları Central Nervous System Diseases
Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları Central Nervous System Infections
Merkezi Sinir Sitemi Tümörleri Central Nervous System Neoplasms
Merkezi Sinir Sistemi Viral Hastalıkları Central Nervous System Viral Diseases
Sefalometri Cephalometry
Seramikler Ceramics
Serebellar Ataksi Cerebellar Ataxia
Beyincik Tümörleri Cerebellar Neoplasms
Beyin Anevrizması Cerebral Aneurysm
Beyin Anevrizması see Intrakranyal Anevrizma Cerebral Aneurysm see Intracranial Aneurysm
Beyin Anjiyografisi Cerebral Angiography
Beyin Arterleri Cerebral Arteries
Serebral Arteryo - Venöz Malformasyonlar Cerebral Arteriovenous Malformations
Beyin Embolisi ve Trombozu Cerebral Embolism and Thrombosis
Beyin Kanaması Cerebral Hemorrhage
Beyin Enfarktüsü Cerebral Infarction
Serebral İskemi
bkz. Beyin İskemisi
Cerebral Ischemia
see Brain Ischemia