Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Çocuk Yetiştirme Child Rearing
Çocuk Sağlığı Child Welfare
Çocuk, Ayrıcalıklı Child, Exceptional
Çocuk, Hastaneye Yatırılan Child, Hospitalized
Çocuk, Okul Öncesi Child, Preschool
Çene Chin
Chiropractic Chiropractic
Klamidya Enfeksiyonları Chlamydia Infections
Kloral Hidrat Chloral Hydrate
Kloroflorokarbonlar Chlorofluorocarbons
Kloroform Chloroform
Kloroplastlar Chloroplasts
Klorfenamidin Chlorphenamidine
Kolanjiyografi Cholangiography
Kolanjiyopankreatografi, Endoskopik Retrograd Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde
Kolesistektomi Cholecystectomy
Kolesistografi Cholecystography
Kolesistokinin Cholecystokinin
Kolesistostomi Cholecystostomy
Kolelityaz Cholelithiasis