Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kromozom Anomalileri Chromosome Abnormalities
Kromozom Bantlama Chromosome Banding
Kromozom Haritalaması Chromosome Mapping
Kromozomlar, Yapay, Bakteriyel Chromosomes, Artificial, Bacterial
Kromozomlar, Yapay, Memeliler Chromosomes, Artificial, Mammalian
Kromozomlar, Bakteriyel Chromosomes, Bacterial
Kromozomlar, İnsan Chromosomes, Human
Kronik Hastalık Chronic Disease
Kronik Obstrüktif Pulmoner Hastalık bkz. Akciğer Hastalıkları, Obstrüktif Chronic Obstructive Pulmonary Disease see Lung Diseases, Obstructive
Kronobiyoloji Chronobiology
Sikatris Cicatrix
Sex Factors Cinsiyet Faktörleri
Ciprofloxacin Ciprofloxacin
Günlük Ritim Circadian Rhythm
Sünnet, Kadın Circumcision, Female
Cisplatin Cisplatin
Kentler Cities
Kent Planlama City Planning
Uygarlık Civilization
Klastojenler bkz. Mutajenler Clastogens see Mutagens