Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Yarık Dudak Cleft Lip
Yarık Damak Cleft Palate
Klimakterium Climacteric
İklim Climate
Klinik Kimya Testleri Clinical Chemistry Tests
Klinik Staj Clinical Clerkship
Klinik Beceri Clinical Competence
Klinik Enformatik bkz. Tıbbi Bilişim Clinical Informatics see Medical Informatics
Klinik Laboratuvar Hizmetleri Clinical Laboratory Services
Klinik Laboratuvar Teknikleri Clinical Laboratory Techniques
Klinik Tıp Clinical Medicine
Klinik Hemşireliği Araştırması Clinical Nursing Research
Klinik Farmakoloji bkz. Farmakoloji, Klinik Clinical Pharmacology see Pharmacology, Clinical
Klinik Protokoller Clinical Protocols
Klinik Çalışmalar, Konu ile İlgili Clinical Trials as Topic
Klonlama, Moleküler Cloning, Molecular
Clostridium Clostridium
Giyim Clothing
Katran Coal Tar
Kobalt Cobalt