Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Kokain Cocaine
Kokarsinojenez Cocarcinogenesis
Koklear İmplant Cochlear Implant
Koklear İmplantasyon Cochlear Implantations
Koklear Sinir Cochlear Nerve
Koklea Protezleri bkz. Koklear İmplant Cochlear Prosthesis see Cochlear Implant
Karşılıklı Bağımlılık (Psikoloji) Codependency (Psychology)
Koenzimler Coenzymes
Kahve Coffee
Biliş Cognition
Biliş Bozuklukları Cognition Disorders
Bilişsel Bilim Cognitive Science
Bilişsel Tedavi Cognitive Therapy
Grup Çalışmaları Cohort Studies
Cinsel Birleşme Coitus
Safran Colchicine
Çiğdem Colchicum
Soğuk Cold
Soğuk--Tedavide Kullanım bkz. Kriyocerrahi Cold-- Therapeutic Use see Cryosurgery
Kolektomi Colectomy